Rozpływ mocy oraz rozpływ i parametry prądu zwarciowego w układach sieciowych

Średnia: 3.6 (7 głosów)
Rozpływ mocy oraz rozpływ i parametry prądu zwarciowego w układach sieciowych

Program do obliczania Rozpływu mocy oraz rozpływu i parametrów prądu zwarciowego w układach sieciowych napisałem w ramach pracy dyplomowej będącej uwieńczeniem studiów. Program, ze względów formalnych, nie może być rozprowadzany. Do pobrania dostępny jest tu tylko plik pomocy załączony do programów, w którym opisano szczegółowo zasadę działania.

Widoczne obok okno to główne okno programu uruchamiającego poszczególne aplikacje do obliczania rozpływu mocy i rozpływu oraz parametrów prądu zwarciowego. Aby wybrać jeden z dwóch napisanych przeze mnie programów należy kliknąć na odpowiedni przycisk. Przycisk Rozpływ mocy spowoduje, jak sama nazwa wskazuje, uruchomienie programu liczącego rozpływ mocy w układach elektroenergetycznych, natomiast przycisk Prąd zwarciowy uruchomi aplikację liczącą rozpływ i parametry prądu zwarciowego w układach elektroenergetycznych.

Rozpływ mocy oraz rozpływ i parametry prądu zwarciowego w układach sieciowych
Rozpływ mocy oraz rozpływ i parametry prądu zwarciowego w układach sieciowych

Obliczenie rozpływu mocy możliwe jest trzema sposobami: przy pomocy kreatora poprzez naciśnięcie przycisku Kreator, otwierając jeden ze schematów klikając na przycisk Schemat lub otwierając całe gotowe zadanie wybierając opcję Otwórz.... Przycisk Powrót służy do powrotu na główną zakładkę gdzie ponownie można wybrać między programem liczącym rozpływ mocy a programem liczącym rozpływ i parametry prądu zwarciowego. Kreator pozwala na symulację rozpływu mocy w dowolnym układzie sieciowym i różni się od innych sposobów uruchamiania programu tym, że można w nim symulować zupełnie dowolny, różny od znajdujących się w przykładach układ elektroenergetyczny. W kreatorze od podstaw tworzy się cały schemat do rozpływu mocy. Drugim sposobem jest uruchomienie programu za pomocą opcji Schemat. Spowoduje to otwarcie jednego z zapisanych przykładowych schematów sieci i wyświetlenie danych o węzłach, transformatorach i liniach. Użytkownik ma za zadanie wprowadzenie tych danych do programu. Trzecim sposobem jest opcja Otwórz. Spowoduje to otwarcie i zaczytanie z pliku całej konfiguracji. Użytkownik będzie miał za zadanie jedynie kliknąć na przycisk Oblicz.

Obliczenie rozpływu i parametrów prądu zwarciowego jest możliwe, podobnie jak obliczenie rozpływu, mocy trzema sposobami. Kreator pozwala na symulację rozpływu i obliczenie parametrów prądu zwarciowego w dowolnym układzie sieciowym i różni się tym od innych sposobów uruchamiania programu, że można w nim symulować zupełnie dowolny, różny od znajdujących się w przykładach układ elektroenergetyczny. Drugim sposobem jest uruchomienie programu za pomocą opcji Schemat. Spowoduje to otwarcie jednego z zapisanych przykładowych schematów sieci i wyświetlenie danych o systemach, generatorach, transformatorach i liniach. Użytkownik ma za zadanie wprowadzenie tych danych do programu. Trzecim sposobem jest opcja Otwórz. Spowoduje to otwarcie i zaczytanie z pliku całej konfiguracji. Użytkownik będzie miał za zadanie jedynie kliknąć na przycisk Oblicz.

Rozpływ mocy oraz rozpływ i parametry prądu zwarciowego w układach sieciowych
Rozpływ mocy oraz rozpływ i parametry prądu zwarciowego w układach sieciowych

Klikając na przycisk Schemat (zarówno w programie do liczenia rozpływu mocy jak i rozpływu i parametrów prądu zwarciowego) pojawia się okno do wyboru zadania, jakie chcemy zamodelować. W dolnej części okna wyświetlona zostaje miniaturka wybranego układu oraz treść zadania i liczba podstawowych elementów. Użytkownik ma za zadanie wprowadzenie tych danych do programu.

Po wybraniu schematu pokazują się okna z informacjami niezbędnymi do obliczeń. Zależnie od programu są to: dane o węzłach, transformatorach i liniach lub dane o systemach, generatorach, transformatorach i liniach. Niezależnie od przypadku wyświetlony zostaje też schemat modelowanego układu.

Rozpływ mocy oraz rozpływ i parametry prądu zwarciowego w układach sieciowych
Rozpływ mocy oraz rozpływ i parametry prądu zwarciowego w układach sieciowych

Informacje o elementach schematu wyświetlane są w oknie Dane elementów. Dane są przejrzyste, odpowiednio pogrupowane i pooznaczane. Wszystkie niezbędne do wykonania obliczeń wartości z łatwością można odczytać ze schematu i z okna danych. Dla linii przykładowo podawana jest w zależności od typu linii rezystancja jednostkowa R’, reaktancja jednostkowa X’, susceptancja jednostkowa B’ oraz ich długość l. W tabelce z danymi linii liczba wierszy jest równa liczbie linii na schemacie. Wiersze zostały ponumerowane i oznaczone tak jak linie na schemacie literą L i odpowiednią cyfrą. Wypełniając dane dla linii np. L1 użytkownik w pierwszym wierszu wpisuje między jakimi węzłami rozciąga się dana linia, na jakie jest napięcie a co jest z tym związane jaka jest jej rezystancja, reaktancja i susceptancja jednostkowa, jaka jest jej długość i ile ma torów.

Wprowadzanie informacji o elementach dla dużych schematów, gdzie elementów tych jest więcej, może być męczące i czasochłonne. Aby przyśpieszyć wprowadzanie danych można skorzystać z katalogów elementów. Do dyspozycji są np. katalogi linii czy transformatorów.
Dostęp do tej opcji uzyskamy po naciśnięciu przycisku Wstaw z katalogu, znajdującego się w dolnej części okna głównego, pojawia się wówczas okno Katalog linii. Po rozwinięciu menu Dostępne linie w katalogu mamy możliwość wybrania dowolnej linii spośród zaproponowanych przez program. Po wybraniu linii z menu automatycznie zostają wypełnione wszystkie pola związane z jej podstawowymi parametrami, czyli rezystancja jednostkowa, reaktancja jednostkowa, susceptancja jednostkowa i liczba torów. Pole Długość linii zostanie wypełnione, jeżeli z menu wybierzemy linię o określonej długości np. Linia 110kV, długość 10km, w przeciwnym wypadku pole to jest puste, użytkownik sam musi podać długość linii.

Rozpływ mocy oraz rozpływ i parametry prądu zwarciowego w układach sieciowych
Rozpływ mocy oraz rozpływ i parametry prądu zwarciowego w układach sieciowych

W przypadku transformatorów do pomocy mamy katalog transformatorów, wywoływany poprzez kliknięcie na przycisk Wstaw z katalogu. Po rozwinięciu menu Dostępne transformatory w katalogu mamy możliwość wybrania dowolnego transformatora spośród zaproponowanych przez program. Po wybraniu transformatora z menu automatycznie zostają wypełnione wszystkie pola związane z jego podstawowymi parametrami, czyli napięcie znamionowe górne, napięcie znamionowe dolne, moc znamionowa pozorna, straty w miedzi, straty w żelazie, napięcie zwarcia i prąd stanu jałowego. Po wypełnieniu wszystkich pól związanych z danymi znamionowymi transformatora uaktywnia się przycisk Wstaw i możemy wstawić do tabeli, zawierającej dane transformatorów symulowanego układu w oknie głównym, dane wybranego transformatora.

Po wprowadzeniu wszystkich danych i kliknięciu na przycisk Oblicz możliwe jest przeglądanie otrzymanych danych. Na pasku znajdującym się w tle programu pojawił się nowy przycisk Otrzymane wyniki. Okno główne programu składa się teraz głównie z przycisków które symbolizują odpowiednio Linie - L, Transformatory - T, Macierz admitancji – Y, Napięciu – U i Moce – S. Po kliknięciu na każdy z tych przycisków wyświetlone zostanie odpowiednie okno zawierające odpowiednie dane.

Rozpływ mocy oraz rozpływ i parametry prądu zwarciowego w układach sieciowych
Rozpływ mocy oraz rozpływ i parametry prądu zwarciowego w układach sieciowych

Podobnie jak w przypadku rozpływu mocy, po wypełnieniu wszystkich parametrów w programie liczącym rozpływ i parametry prądów zwarciowych oraz po kliknięciu na Oblicz wyświetli się okno z wynikami obliczeń. Okno główne programu składa się teraz głównie z przycisków które symbolizują odpowiednio Systemy – S, Generatory – G, Transformatory - T, Linie - L, Macierz admitancji gałęziowych – Yg, Macierz B – macierz strukturalna układu, Macierz admitancji węzłowych - Yw i Wektor prądów gałęziowych – Ig. Po kliknięciu na każdy z tych przycisków wyświetlone zostanie odpowiednie okno zawierające odpowiednie dane.

W przypadku obliczania rozpływu i parametrów prądów zwarciowych do obliczeń konieczne jest pobranie danych z wykresu. Na przykład aby obliczyć prąd zwarciowy cieplny. należy odczytać z kolejnego wykresu współczynnik m. Jest to współczynnik uwzględniający wpływ cieplny składowej nieokresowej prądu zwarciowego. Aby go odczytać należy kliknąć na ikonę z wykresem znajdującą się z prawej strony pola m. Po kliknięciu na niego pojawia się okno z wykresem. Sposób odczytania z wykresu jest opisany w dolnej części okna. Aby to zrobić najeżdżamy na wykres, pojawiają się dwie linie pomocnicze pionowa i pozioma, które ułatwiają odczytanie wartości z wykresu.

Rozpływ mocy oraz rozpływ i parametry prądu zwarciowego w układach sieciowych

Komentarze

Może w celach edukacyjnych dało by rade udostępnić program zaprzyjaźnionym studentom z Gliwic ?
kocur1973@op.pl

Witam,

Niestety nie mogę. Jak napisałem wcześniej: wszelkie prawa do programu ma Politechnika Rzeszowska

Czemu tego programu nie można popbrać?

Ponieważ, jak to jest opisane na samym początku tej strony, program ten napisałem w ramach pracy dyplomowej będącej uwieńczeniem studiów.
Podpisałem jednocześnie oświadczenie że stworzony przeze mnie program jest własnością uczelni i nie mogę go ani nigdzie rozprowadzać ani sprzedawać ani też wykorzystywać do jakiegokolwiek celu.
Do pobrania dostępny jest tylko plik pomocy.

Dodaj nowy komentarz

Filtrowany HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Tekstowe buźki będą zamieniane na ich graficzne odpowiedniki.

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Tekstowe buźki będą zamieniane na ich graficzne odpowiedniki.
CAPTCHA
W celu potwierdzenia, że jesteś człowiekiem, prosimy o wykonanie poniższego zadania
Target Image