Delphi vs C# - porównanie dwóch języków programowania

Słowniki (dictionary) to struktura danych zawierająca zbiór par klucz-wartość, inaczej mówiąc to kolekcja, która zawiera wartości powiązane z kluczami. W tablicach, do wartości w niej zapisanych, odwołujemy się za pomocą indeksu czyli położenia tej wartości wewnątrz tablicy. W słownikach do określonego klucza przypisana jest konkretna wartość czyli chcąc pobrać wartość ze słownika musimy odwołać się do niej przez klucz. Klucze i wartości mogą być obiektami dowolnego typu. Ponadto klucze muszą być unikatowe i różne od null.

Tagi: C#, Delphi, Słowniki, Dictionary, TPair, KeyValuePair Liczba komentarzy: (brak)

Mechanizm OCR-owy pozwala aplikacjom na utworzenie z nieedytowalnych obrazów edytowalnych dokumentów. Przedstawiony przeze mnie mechanizm rozpoznawania pisma opiera się na programie Microsoft Office Document Imaging (MODI) dołączonym do pakietu Microsoft Office.

Tagi: C#, Delphi, OCR, MODI Liczba komentarzy: 2
Moje przygody z C#

Kiedy projektujemy jakiś program dobrze jest utworzyć zestaw symbolicznych nazw, symbolicznych stałych, które reprezentują jakąś wartość ze ściśle określonego zbioru.

Wyobraźmy sobie, że Tworzymy program, który zarządza bazą danych pracowników w firmie. W programie tym, gdy do bazy dodawany jest jakiś pracownik należy podać jego formę zatrudnienia np. okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, umowa zlecenia, umowa o dzieło. Dodatkowo domyślną "wartością" niech będzie umowa na czas określony.

Tagi: Enum, wyliczenia, C# Liczba komentarzy: (brak)

Nowością na platformie .NET 4.0 jest przestrzeń nazw System.Numeric, która zawiera strukturę BigInteger. Struktury tej, jak sama nazwa wskazuje, używamy gdy chcemy operować na bardzo dużych liczbach całkowitych. BigInteger nie ma teoretycznie ograniczeń w postaci dolnego i górnego limitu w przeciwieństwie do podstawowych typów danych.

Tagi: C#, BigInteger, Fibonacci, silnia Liczba komentarzy: (brak)
Moje przygody z Delphi

Operując na bardzo długich listach, dowolnego typu, wymagane jest czasem wyświetlenie ich zawartości w jakiejś kontrolce.
Przy niewielkiej ilości elementów, powiedzmy tak do stu tysięcy (100 000), w dobie dzisiejszych komputerów niemal nie odczujemy problemu z odświeżeniem kontrolki z taką zawartością.
Co gdy jednak do naszej listy będziemy dodawać kolejne pozycje i za każdym razem odświeżać zawartość kontrolki. Tak przy pięciuset tysiącach pozycji operacja odświeżenia zacznie nas denerwować a przy milionie elementów będzie nie do zniesienia.

Tagi: Delphi, ListBox, ListView, dużo elementów Liczba komentarzy: 2

Użycie stałych wyliczeniowych znacznie ułatwia programowanie i sprawia że kod staje się bardziej czytelny. Czym są stałe wyliczeniowe? Otóż to nic innego, jak zbiory ponazywanych elementów, które mogą przyjmować jakieś wartości całkowitoliczbowe.
Prostym przykładem wyliczenia niech będzie zmienna typu Boolean, która może przyjmować dwie wartości True lub False. Jeżeli do zmiennej tego typu zechcemy przypisać inną wartość spowoduje to błąd kompilatora.

Tagi: Enum, wyliczenia, Delphi Liczba komentarzy: (brak)

Podczas pisania kodu często korzystamy z różnego rodzaju zmiennych, które dobrze jest zwolnić, gdy nie są już potrzebne. Delphi udostępnia kilka sposobów na zwalnianie pamięci po użytych zmiennych, są to: Destroy, Free i FreeAndNil.
Której z tych metod użyć i która jest najlepsza?

Na początek zobaczmy jak wygląda zawartość wymienionych procedur:

Tagi: Delphi, Free, Destroy, FreeAndNil, Assigned Liczba komentarzy: 5
Moje przygody z tworzenim stron internetowych

Widoki w Drupalu pozwalają między innymi, na tworzenie różnorakich zestawień np. list, tabel lub innych zdefiniowanych przez użytkownika typów zawartości. Zestawienia te, gdy zawierają wiele wpisów, mogą być dzielone na strony. Można np. wyświetlać pojedynczy wpis z otrzymanego zestawienia, pod którym znajdują się przyciski nawigacyjne pozwalające na poruszanie się w przód i tył po wszystkich pozycjach zestawienia.

Tagi: Drupal, view, widok, random, pager, stronicowanie Liczba komentarzy: (brak)

Czym jest jQuery UI?

jQuery UI to JavaScriptova biblioteka rozszerzająca funkcjonalność biblioteki jQuery o funkcjonalności związaną z efektami wizualnymi i interfejsem użytkownika.

Rdzeń Drupala 7 zawiera wszystkie biblioteki jQuery UI, jednak domyślnie nie są one ładowane. Zatem jeżeli zachodzi potrzeba zaimplementowania jakiejś funkcjonalności jQuery UI na stronie trzeba zrobić mały trik.

Tagi: jQuery UI, Drupal, jQuery, Tabs Liczba komentarzy: (brak)

Niniejszy artykuł poświęcony jest wyświetlaniu formularz kontaktowego w oknie Ajaxowym, tak jak jest to zrobione w zakładce Kontakt. Pisząc okno Ajaxowe mam na myśli modalne okno wywoływane za pomocą javaskryptowego frameworku jQuery.

Do rozwiązania problemu użyłem modułu Modal forms, powiązanego z Chaos tool suite (ctools) module.

Tagi: Drupal, Modal form, Popup window, Ctools, Formularz kontaktowy Liczba komentarzy: (brak)
Wojciech Wojdyło: Strona o szeroko pojętym programowaniu, pełna wskazówek, przykładów i porad.