Finanse domowe - historia wersji

Na życzenie bardzo dużej ilości użytkowników zdecydowałem się stworzyć stronę, gdzie zamieszczane będą informacje (oczywiście o ile czas na to pozwoli) o nowościach w programie Finanse domowe.

Tak zmieniały się Finanse domowe (historia wersji oraz najważniejsze zmiany i poprawione błędy).

 

Wersja 2.0

 

Wersja 1.0.0.3826

 • Poprawa błędu w oknie ustawień programu. Błędnie podana ścieżka do folderu kopii danych powodowała błąd.

 

Wersja 1.0.0.3825

 • Poprawki w zabezpieczeniach programu hasłem przed nieautoryzowanym uruchomieniem.

 

Wersja 1.0.0.3822

 • Poprawki w mechanizmie importującym dane z konta bankowego.
 • Drobne poprawki w raporcie prezentującym Wykorzystanie budżetu.

 

Wersja 1.0.0.3821

 • Poprawki w mechanizmie importującym dane z konta bankowego - dodanie możliwości podania formatu daty.

 

Wersja 1.0.0.3820

 • Kreator ustawiający wymagane dane przy pierwszym uruchomieniu programu
 • Możliwość podawania daty przelewu podczas transferowania pieniędzy między oszczędnościami
 • Zmiany w oknie wykonywania zleceń stałych
 • Wiele innych drobnych zmian

 

Wersja 1.0.0.3815

 • Na zakładce Oszczędności pojawił się przycisk Aktualizuj historię oszczędności. Funkcjonalność ta zaktualizuje historię stanów oszczędności aktualną kwotą zgromadzoną na wszystkich oszczędnościach. Stany oszczędności widoczne są na wykresie wyświetlanym na zakładce Analiza -> Oszczędności -> Stany oszczędności w czasie.

 

Wersja 1.0.0.3811

 • Poprawki w mechanizmie importującym dane z konta bankowego.

 

Wersja 1.0.0.3810

 • Niewielki ogólne poprawki w programie.
 • Poprawa algorytmu liczącego ilość dni do końca lokaty w modle Lokaty.

 

Wersja 1.0.0.3806

 

Wersja 1.0.0.3805

 • Dodanie możliwości określania typu oszczędności: np kredyt (symulacja spłaty kredytu) lub karta kredytowa.
 • Blokada możliwości wpisania wydatku/przychody ze znakiem ujemnym.
 • Nowy typ zlecenia stałego - uruchamiane ręcznie. Można go uruchomić TYLKO poprzez wybranie z menu kontekstowego zleceń stałych opcji "Wykonaj teraz wybrane zlecenie stałe".

 

Wersja 1.0.0.3800

 • Dodanie zakładki Oferta.
 • Dodanie nowego szybkiego filtra do tabeli Wydatki - Pokaż wydatki z dnia dzisiejszego. Filtr ten dostępny jest w menu widocznym po kliknięciu w przycisk znajdujący się pod przyciskiem Wydatki.
 • Poprawki w module do zarządzania Lokatami.

 

Wersja 1.0.0.3795

 • Dodanie pobierania bazowej waluty z ustawień systemowych.

 

Wersja 1.0.0.3794

 • Nowe funkcjonalności na zakładce Baza danych.

 

Wersja 1.0.0.3793

 • Poprawa błędu podczas dodawania kategorii oszczędności.

 

Wersja 1.0.0.3791

 • Na zakładce Oszczędności pojawił się nowy przycisk "Przelej na inną oszczędność".

 

Wersja 1.0.0.3790

 • Dodanie możliwości definiowania oszczędności o charakterze długu.
  Program traktuje oszczędności o charakterze długu nieco inaczej.
  Dodając nowy wydatek i płacąc za niego oszczędnością o charakterze długu program nie odejmie wpisanej kwoty z tej oszczędności lecz doda ją do kwoty długu co spowoduje zmniejszenie posiadanego zadłużenia. Pozwoli to zasymulować np. spłacanie rat kredytu za pomocą wydatków, bez robienia przelewów. Każdy dodawany wydatek czyli np. rata zmniejszy kwotę zadłużenia. Dla pewności można np. ustawić zlecenie stałe wydatków, które będzie przypominać nam o płaceniu rat.
 • Poprawa innych mniej znaczących niedociągnięć.

 

Wersja 1.0.0.3785

 • Usunięcie niedopatrzenia w module do lokat bankowych uniemożliwiającego dodanie nowej lokaty oferowanej przez banki.

 

Wersja 1.0.0.3784

 • Poprawka błędu pojawiąjącego się podczas dodawania nowego i jednoczesnego usuwania dodanego wydatku lub przychodu.

 

Wersja 1.0.0.3783

 • Zmiana algorytmu szyfrującego hasło zabezpieczające program przed nieautoryzowanym uruchomieniem.
 • Nowe funkcjonalności w części wykresów - podpowiedzi wyświetlające się po poruszaniu się kursorem myszy po wykresie.

 

Wersja 1.0.0.3781

 • Poprawka metod sortujących dane, które wpłynęły na funkcjonowanie programu i modułów.

 

Wersja 1.0.0.3780

 • Możliwość ustawiania wagi kategorii automatycznie.
  Wszystkie kategorie mają możliwość ustawienia kategorii domyślnej (pierwsza na liście) oraz kolejności w wyświetlanych listach rozwijanych.
  Listy rozwijane z kategoriami widoczne są podczas dodawania nowego wydatku czy nowego przychodu.
  Kolejność pozycji widoczna na tych listach jest taka sama jak kolejność ustawiona w tabeli. Kolejność na liście (wagę kategorii) można ustawić ręcznie, wybierając z menu odpowiednią opcje. Można np. przenieść najczęściej używaną kategorię wyżej w stosunku do pozostałych przez co będzie łatwiej dostępna dodając nową płatność do listy, np. nowy wydatek. Można też posortować kategorie alfabetycznie co spowoduje że podczas dodawania nowej płatności do programu lista dostępnych kategorii też będzie posortowana alfabetycznie.
  W tej wersji nowością jest możliwość ustawienia wag kategorii automatycznie, na podstawie wprowadzonych danych. Wówczas wagi nadawane są zgodnie z ilością użyć danej kategorii. Jeżeli np. kategoria "Artykuły spożywcze" jest najczęściej używana uzyska wagę najwyższą i zostanie automatycznie przeniesiona na początek listy, stając się jednocześnie kategorią domyślną.
 • Analiza wydatków i przychodów wzbogaciła się o dwie nowe pozycje: "Używalność kategorii wydatków" i "Używalność kategorii przychodów".

 

Wersja 1.0.0.3775

 • Możliwość importu danych do programu na podstawie wyciągu historii operacji konta bankowego (pliku CSV).
 • Różne inne mniej ważne poprawki o których szkoda się rozpisywać.

 

Wersja 1.0.0.3771

 • Poprawka aktywowania i deaktywowania przycisków na wstążce.

 

Wersja 1.0.0.3766

 • Poprawka mechanizmu służącego do powiadamiania o nowych wersjach.
  Przez przypadek powiadamianie o nowych wersjach zostało wyłączone. Problem polega na tym, że nie wiadomo do której wersji programu ta pomyłka się wkradła. Zachęcam zatem wszystkich do sprawdzenia czy używana wersja programu jest aktualna. Używana wersja wyświetlana jest na pasku tytułowym programu. Wersja powinna być co najmniej równa wersji 1.0.0.3766.

 

Wersja 1.0.0.3765

 • Możliwość dodawania załączników do dokonywanych transakcji, na razie tylko do wydatków.

 

Wersja 1.0.0.3760

 • Na zakładce Narzędzia doszedł nowy kalkulator, który umożliwia obliczenie zysku z lokaty bankowej.
 • Poprawiony algorytm liczący zysk z lokaty.

 

Wersja 1.0.0.3756

 • Dodanie możliwości zmiany Oszczędności podczas wykonywania Zlecenia stałego.
  Do tej pory, gdy zlecenie stałe było wykonywane, użytkownik nie miał możliwości zmiany rodzaju oszczędności. Program wykonywał operacje na oszczędności domyślnej, ustawionej podczas dodawania Zlecenia stałego.
 • Automatyczne sortowanie wierszy w tabelach po zmianie zawartości komórek.
  Gdy użytkownik zmodyfikuje zawartość komórki w tabeli np Wydatki a kolumna w której znajduje się zmodyfikowana komórka ma załączone sortowanie to po wyjściu z tej komórki, po zakończeniu edycji, w tabeli zostanie odświeżone sortowanie.

 

Wersja 1.0.0.3755

 • Nowe moduły Lokaty.
 • Poprawki drobnych błędów.

 

Wersja 1.0.0.3750

 • Całkowita przebudowa okna Ustawień. Dodanie wielu nowych opcji do programu.
 • Dodanie przypominania o planowanych i zaległych płatnościach, zasada działania podobna jak w przypadku zleceń stałych.
 • Wiele poprawek i usprawnień w działaniu aplikacji.
 • Zmiana algorytmu szyfrującego hasło. Użytkownicy blokujący program hasłem, przed nieautoryzowanym uruchomieniem, powinni zmienić je podczas pierwszego uruchomienia tej wersji programu ponieważ kolejne uruchomienie bez konieczności resetowania hasła nie będzie możliwe.

 

Wersja 1.0.0.3730

 • Dodanie do zestawienia wydatków/przychodów możliwości załączenia pokazywania planowanych płatności.
 • Poprawki drobnych literówek.
 • Kalkulator systematycznego oszczędzania.
 • Dodanie możliwości automatycznego zapisywania dodawanych wydatków i przychodów, załączenie opcji autozapisywania powoduje, że tabele wydatki i przychody zapisują się automatycznie po dodaniu nowej pozycji do jednej z tych tabel.

 

Wersja 1.0.0.3725

 • Poprawki raportu wyświetlającego realizację budżetu.
 • Zmniejszenie ograniczeń co do minimalnego rozmiaru okna z uwagi na użytkowników uruchamiających program na urządzeniach z niewielkim wyświetlaczem.

 

Wersja 1.0.0.3720

 • Dodatkowe opcje do zestawienia przedstawiającego realizację rocznych i miesięcznych ograniczeń wprowadzonych w wersji 1.0.0.3715.

 

Wersja 1.0.0.3715

 • Poprawiony błąd uniemożliwiający edycję dokonanych wydatków, błąd ten wkradł się do wersji 1.0.0.3701.
 • Zakładka Analiza została wzbogacona o zestawienie przedstawiające realizację rocznych i miesięcznych ograniczeń. Opcja tylko dla użytkowników posiadających moduł Ograniczenia.

 

Wersja 1.0.0.3710